Written by admin

Temel kazısı nasıl yapılır

TEMEL KAZISI ve HAFRİYAT İŞLERİ

Hafriyat yani kazı imalatlarına başlamadan önce hafriyat ruhsatı, sigorta işlemleri,  hafriyat döküm izin belgesi vs. gibi (İlgili kurumlardan, belediyelerden istenilen evraklar hazırlanarak alınır.) gerekli işlemler yapılır ve izinler alınır.

Kazıya başlamadan önce dikkat edilmesi gereken bir husus ise projenin gerçekleştirileceği alan içerisinde bulunan mevcut temiz su, pis su, telekom, doğalgaz vs. gibi hatların planlarını, ilgili kurum veya belediyelerden alarak, kazı esnasında bu hatlara zarar verilmemesi için o bölgelerde kazı yapılırken dikkat edilmesi,  gerekirse mevcut şebeke hatlarının yerlerinin özenle belirlenip işaretlenmesi ve her türlü önlemlerin alınması gerekir.

Mevcut Kanalizasyon Hattı Örneği

Gerekli görülen yerlerde, örneğin doğal gaz hattının geçtiği bir bölgede kazı yapılacaksa ilgili kuruma bilgilendirme yapılması, gereken önlemlerin alınması ve hatta olası tehlikelere karşı ilgili kurumlardan ekiplerin kazı esnasında bölgede bulunması gerekebilir.

Kazı işlerine başlanmadan önce gereken her türlü önlemler alınmalı, yakınındaki yapılara zarar vermemek için gerekli hesaplar ve yöntemler belirlenmelidir. Bu gibi teknik detaylar ile ilgili her ayrıntıyı ve her kazı yöntemini, çeşidini vs. değinemeyeceğimiz için bunlarla ilgili daha geniş, ayrıntılı kaynaklar yazımızın sonunda mevcuttur.

Temel kazısı yapılırken, temelden su çıkması durumunda veya bir yerlerden su gelmesi durumunda temel kotuna indikten sonra eğimli bir kanal açılıp, içerisine mıcır doldurup (borunun etrafına) daha sonra drenaj borusunu kanala yerleştiririz. Kısacası bir drenaj sistemi ile suyu uzaklaştırırız ancak drenaj ile ilgili yazımızda drenaj sisteminin nasıl yapılması gerektiğini daha ayrıntılı şekilde bulabilirsiniz. Bu işlem ile birlikte temele gelen suyu drenaj borularıyla tahliye etmiş oluyoruz.

Bir diğer yöntem ise kazı alanımızda su fazla ise yine mıcır ile eğimli bir kanal açıp uygun bir yere temel kotundan daha derinde olacak şekil bir kuyu yapılır. Ve böylece suyun kuyuya dolup temele gitmesini engellemiş olursunuz. Kuyudaki suyu da motor pompalar ile çekip uygun bir yere (mevcut kanalizasyon hattı gibi) tahliye etmemiz gerekir. Kuyuya dolan su temiz ise şantiyede sulama vs. işlerinde bile kullanabiliriz. Bu ve benzeri durumlar için kazıya başlamadan önce önlemlerimizi almamız gerekir.

Kazı Sırasında Patlayan Su Hattı

Kazı imalatına başlamadan önce projemizde bulunan yolları da dikkate alarak kullanabileceğimiz yolları ve güzergahları belirleyerek ilk önce yolları oluşturmamız faydamıza olacaktır. İşin durumuna ve projeye göre bu yollar belirlenip istenilen kota indirilerek bize daha rahat çalışma imkanı verir. Tabi açtığımız yollar proje aşamalarına göre değişebilir ve işin durumuna göre uygun yollar açılıp kullanılabilir.

Projeye göre kazı yapacağımız alan eğimli ise ilk önce tesviye kazısı yapılır. Bu tesviye kazısı yapılar arasındaki kot farkları dikkat alınarak kademeli bir şekilde yapılır ve buna terasman denir.

Written by admin

Kuyu temel nedir ? Nasıl yapılır

KUYU TEMEL NEDİR ? KUYU TEMEL NASIL YAPILIR

Öncelikle kuyu temel ve kuyu perde yapımında birbirleriyle rekabet eden bir çok firma bulunmaktadır.Ama her birine sorsak kuyu temelin bitişik nizam bodrumlu yapılarda yandaki binanın emniyetini sağlamak amacıyla uygulanan bir yöntemdir.. çalışma prensibi iksa yada istinat duvarı gibi düşünülebilr.Kazıdan önce temelin oluşturulmasını ihtiva eder ve bayağı bir işçilik gerektirir.. Günümüzde fore kazıkyada mini kazık kullanılarak yapılan ankastre veya ankrajlı iksa sistemleri yaygınlaştığından pek kullanlmaz diyebiliz.. hesap yöntemi coulomb kama teorisi veya rankine teorilerine dayanır.Benim önerim kendini tutabilen riskin az olduğu zeminlerde ve derinliğin düşük olduğu durumlarda kullanılmasıdır.Onlarca web sitesini incelediğimizde kuyu temel adına her içerik birbirinden kopyalanmış şekilde web sitelerine koymuşlar, ama bu onların ne kadar bilgisiz ve tecrübesiz olduklarını kanıtlıyor.Aşağıda kuyu temelin, kuyu perde ve kuyu sondajın farklı tanımlarını sizlere açıkladım.Bu yazıyı okuduktan sonra kuyu temel hakkında bilgi sahibi ve inanın bir çok firmanın internet sitelerinde yazdıkları birbirinden kopya kelimelerden ibaret olduğunu anlayacaksınız.

KUYU TEMEL

Bitişik nizam bodrumlu yapılarda yandaki binanın emniyetini sağlamak amacıyla uygulanan bir yöntemdir.. çalışma prensibi iksa yada istinat duvarı gibi düşünülebilr.Kazıdan önce temelin oluşturulmasını ihtiva eder ve bayağı bir işçilik gerektirir..Diğer sistemlere göre yer kaybı yaşanmadığı için tercih edilir.

Kuyu ölçüleri projeye göre yapılıp bütün işçiliği ve kerestesi bizim tarafımızdan karşılanır.Kuyu temel yapılacak şantiyede ilk olarak 3 metre uzunluğunda ana kuyular açılır ve ana kuyuların betonu döküldükten sonra ana kuyuların yanından kazıma devam edilir ve bütün kuyular birbirine bağlanır
Yapıda hafriyat alınmadan önce kuyu temel uygun görülen yer maden ocağı gibi iksalarla takviye edilip belli aralıklarla bir boş, bir dolu şeklinde açılır. asıl binanın temelinin altında kalacak şekilde mütemadi temeller oluşturulup üzerinden perde duvar çıkılır. sonra arada kalan dolu kısımların da hafriyatı alınıp, aynı şekilde kuyu temelleri oluşturulur.

İstanbul ilçesinin
%60 eski yapıya sahip olduğu gibi mevcut binaların temeli yok yeni yapıların harfıyat öncesi komşu binaları temellerini sağlama alınmaktadır.
Kazık çalışmasından sonra bu uygulamanın önüne mevcut projedeki perde yapılması gerekir. Kuyu temel yerinde oluşturularak gerek yer kaybı ve maliyeti en aza indirilir.

su izolasyonu konusunda problem çıkarabilen bir çözümdür. yerine maliyet ve zahmet açısından bir ileri çözüm de kazıklı temeldir.

Kuyu Temel Uygulaması Nasıl Yapılır?

Bir çok kuyu temel işleri yapan firmalar aslında kuyu temel‘in nasıl yapıldığını bilmemektedir.

 • Kuyu temel uygulamasında genellikle , yan parsellerde, yollarda toprak kaymasını önlemek için yapılır.
 • Böyleliklekuyu temel ile m’2 kaybı yaşanmaması sağlanır.
 • Statik Mühendisler tarafından Zemin Etüd Analizi yapılır ve kolon aplikasyonları incelenip uygunluğu kontrol edilir.
 • Kuyu anonaları, ebatları ve sıraları numaralandırıldıktan sonra cephe uzunluğunda 7 adet kuyu oluşturulur.

Yapılacak temel kuyu ölçüleri 3mx2m, 3mx1.5m gibi ölçüler kullanılarak yapılır. İlk önce 1,3,5 ve 7 kazılır ve kuyu kazı sırasında kullanılacak olan iksa keresteleri kaset biçimine getirilerek kamalar çakılmaya başlanır. Çıkan hafriyat temizlendikten sonra kuyu temel kazımı el aletleri ile devam eder. Tamamen el gücü ile yapılan işte makine kullanılmaz. Her 120 cm derinlikte iksa keresteleri kaset haline getirilir.

Temel kuyu uygulamasında istenilen kod seviyesine ulaşıldıktan sonra inşaat statik projesindeki 08-32 kalınlığında demir donatı bağlanır ve demir işçiliği tamamlanmış olur. İki numaralı kuyu için ise tevzi demir filizler belli aralıklar bırakılarak inşaat kalıbı çakılır ve beton dökülür. Böylece birinci kuyu tamamlanmış olur. Sırasıyla aynı işlemler 3,5 ve 7. kuyular için de yapılıp beton döküldükten sonra sıra 2,4 ve 6. kuyular için uygulanır. Tevzi demir filizleri donatılara bağlanır ve betonarmenin sürekliliği ve yük aktarımı sağlanmış olur.

Kuyu temel uygulaması ile yer kaybını minimuma indirmiş olursunuz. Ayrıca kuyu temelin perdesi mevcut bina taşıyıcı perdesi olarak da kullanıldığı için fazladan bir alana ihtiyaç duyulmaz.

Kuyu Temel Projesi

Kuyu temel projesi Arsa üzerinde Zemin etüd sondaj çalışmaları istenilen derinlikte karot alınır çıkan zemin numuneleri jeoloji mühendisler tarafından rapor haline getirilerek statik inşaat mühendisimiz ile çıkan sonuç ve önerileri paylaşması sonrası içsel sürtünme açısını derecelerine göre hesap değeri olarak alınarak çevre komşu parsellerin yerinde bakılarak toprak üstü yüklerini hesaplama sonucu olarak (sürsaj) kuyu temel projesi aplikasyon üzerinde çizilerek arsanın bulunduğu yerinin ilgili belediye kurumuna verilmesi sonrası onaylanması beklenir onaylanması sonrası şantiyeye teslim edilir.

KUYU TEMEL PERDELİ İKSA SİSTEMİNİN AVANTAJLARI

Kuyu Temel Parsel sınırında yapı mevcut olan yerlerde tam olarak parsel sınırına yapılabilmektedir. Böylece kazık iksa sistemindeki yer kaybı, kuyu temel sisteminde yer kaybı en minimuma indirilmektedir.
İmal edilen kuyu temel perdeleri taşıyıcı perde olarakta kullanılabilmektedir.
Kuyu temel perde yüzeylerine ilave ek işcilik gerekmeksizin izolasyon yapılabilmektedir.
Derin kuyu temel iksa sistemlerinde gelen zemin etkilerine perde kesitinin kademeli olarak azaltılabilir. Böylece betonda ekonomi sağlamak mümkündür.

KUYU PERDE İMALATINDA KULLANILAN MALZEMELER NELERDİR

Kuyu perde yapımında ; Su Pompası, Pasa Kovası, Kazma, Kürek, Havalı Kırıcı,Kompresör, Vinç, Kalıp gibi gereçler kullanılmaktadır.

KUYU PERDE ÇEŞİTLERİ

Kuyu perde çeşitleri genellikle ; Düz Kesitli Kuyu Perde, Değişken Boru Destekli Kuyu Sistemi, Ankraj Sistemli Kuyu Perdesi, Değişken Sistemli Kuyu Perde olarak yapılmaktadır.

 

Written by admin

Zeminde Sıvılaşma

Zeminde Sıvılaşma

Kuyu Temel Sistemin de de olduğu gibi Zemin sıvılaşması, yeraltı su seviyesi altındaki tabakaların geçici olarak mukavemetlerini kaybederek, katı yerine viskoz sıvı gibi davranmalarıdır. Sıvılaşma, deprem gibi dinamik yüklemeler altında, gevşek daneli zeminlerde (kumlu-siltli zeminler) görülen bir olaydır.

Deprem Durumunda Sıvılaşma

Deprem sırasında, dalgaların özellikle kayma dalgalarının suya doymuş daneli tabakalardan geçerken, dane (zemin parçacığı) yerleşim düzenini değiştirir Bu yerleşme sırasında daneler arasında su yol bulup, kaçamazsa boşluk suyu basıncı yükselir. Eğer bu basınç üstte bulunan tabakaların ağırlığına yakın bir seviyeye ulaşırsa, daneli tabaka geçici olarak sıvı gibi davranarak sıvılaşma olayını ortaya çıkarır. Ani yükleme sonucunda suya doygun daneli zeminin yapısının bozulması ve ayrık daneler arasındaki temas kuvvetinin azalarak boşluk suyu basıncının yükselmesi ve zeminin direncini kaybetmesiyle oluşur.

Zeminde Sıvılaşma Riski

Genellikle, yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu yerlerdeki yakın zamana ait olan sıkışmamış kum ve siltlerin sıvılaşma potansiyeli yüksektir. Bunun yanında akarsuların yığdığı kumlar, boyutlarındaki düzgünlük nedeniyle sıvılaşma potansiyeline sahiptirler. Yeraltı su seviyesinin yüzeye 10 m den daha yakın olması da sıvılaşma tehlikesini arttırır. Buna karşılık yer altı su seviyesinin 20 m’den daha derinde ve sıkı zeminlerde sıvılaşma potansiyeli azdır.

Written by admin

İksa Sistemi Nedir

İksa Sistemi Nedir ?

Yeraltı suyu bulunmayan kuru zeminlerde ya da kendini tutamayan gevşek zeminlerde kaymayı önlemek için yapılan işleme “iksa” denilmektedir. iksa yapımında çeşitli boyutlarda ahşap kereste kullanılır bunlar:

 • Kazık. Kare kesitli olanlar 8×8, 16×16 cm., dairesel kesitli olanlar Ø 10-15 cm. arasındadır
 • Kalas. 3-5 cm. kalınlığında 15-30 cm. genişliğinde ve 2.00-6.00 m. boyunda elemanlardır.
 • Destek Dikmesi. 8×8 ile 24×24 cm. enkesitinde ve 2.00- 6.00 m. boyunda elemanlardır.
 • Payanda ve Yastık. 12×12 ile 30×30 cm. kare enkesitli veya Ø 15-30 cm. dairesel kesitli 2.00-6.00 m. boyunda elemanlardır.
 • Destek Kirişi. 8×8 ile 12×30 cm. enkesitli 2.00-6.00 m. boyunda elemanlardır.
 • Destek Gergisi. Aynen Destek Dikmesi elemanlarından yapılabilirler.
  1. Basit Kanallarda İksa

Şekilleri aşağıda verilen bu iksa türü genellikle derinliği ve akıcılığı az olan ve düşey olarak 1.00-2.00 m. aralıklarla kalasların çukur yanlarına desteklerle sıkıştırılması yoluyla uygulanan boru, kanalizasyon ve tesisat kanalları için uygulanır. Seyrek ve sık kalas aralıklı basit kanal iksası olmak üzere iki tipi mevcuttur (bkz. Şekil)

 1. Dar Yapı Çukurunda İksa
  Şekilleri aşağıda verilen bu tip iksa sürekli temel çukurları, su kanalı, boru ve tesisat işlerinde uygulanır. Başlıca 4 tipi mevcuttur (Bkz. Şekil)

  • Aralıklı Yatay İksa: 30 cm. aralıklarla çukur kenarlarına karşılıklı ve yatay olarak yerleştirilen kalaslar yaklaşık 1.00 m. aralıkla düşey ve karşılıklı destek dikmeleri gerilerek kamalarla sağlamlaştırılır.
  • Aralıklı Düşey İksa: Yukarıdakinin benzeri bir iksalama şekli olup burada fark kalasların zemine düşey olarak yaslanmasındadır.
  • Aralıksız Yatay iksa: Daha derin ve zemini gevşek yapı çukurlarında uygulanan iksa şekli olup burada yatay kalaslar aralıksız konulmaktadır.
  • Aralıksız Düşey iksa: Aralıksız yatay iksadaki gibi uygulanır farkı 2.00 m.den daha derin kazıda zemin üst kotundan en çok 2.00 m. aşağıda iskele kurulması ve kazılan toprağın yukarıya kademeli olarak atılması ve kalasların yanyana düşey konulmasıdır.
 2. Geniş Yapı Çukurunda İksa:
  Bodrum ve geniş yapı çukurlarında uygulanan ve çukur kenarlarından 1.50-2.00 m. dıştan çakılan kısa kazıklara 5×8 ya da 6×10 cm. enkesitli lata tahtaları tel bulon ve çektirme gibi madeni araçlarla tutturulmak suretiyle oluşturulan iksa sistemidir. Dikmeler yatayla 30-60 lik açı yapan payandalarla desteklenir ve tabana kazıklarla raptedilir
Written by admin

Temel İzalasyonu

Bohçalama Nedir, Önemi Nedir, Nasıl Yapılır?

Bohçala kuyu temel sisteminde de gerekli etkenlerden biridir. Yapıyı taşıyan temelin dış etkenlerle tüm ilişkisinin kesilerek muhafaza edilmesi için yapılan tüm uygulamalara temel bohçalama izolasyonu denir.
Temel bohçalama izolasyonu geri dönüşü olmayan , telafisi mümkün olmayan ve yapı için hayati önem taşıyan bir uygulamadır.

Unutulmamalıdır ki betonun ve içindeki demirin suyla temasından kaynaklanan reaksiyonlar, demiri çürütüp mukavemetini düşürür bunun yanı sıra su ve demirin etkileşiminden oluşan pas, betonun çatlayıp dağılmasına neden olan en önemli faktördür.

Nasıl Yapılır?

Temel bohçalama genellikle yapının temelinin izolasyonundaki eksikler bütün binan sağlamlığını tehdit ederken bu durumu düzelmenin gerçek bir çözümü yoktur.
Yapının temel bohçalama izolasyonu yapılmadan önce izolasyon için hazırlık aşaması olan bir aşama vardır, bu izolasyonumuzu uygulayacağımız zeminin oluşturulmasıdır.

 

Temel hafriyatı kazıldıktan sonra oluşabilecek yer altı sularının toplanması için, sırasıyla kalın mıcırlama daha sonra ince mıcırlama yapılır

ardından 15-20 cm lik bir genel amaçlı beton dökülerek düzeltilmesi yapımının akabinde uygulanacak izolasyonun bağlaması yapılmak üzere cephe cevre

1 metre yüksekliğinde duvar oluşturulur.

Duvar ve betonun birleşim yerlerine pat yapılmak suretiyle yapılacak olan temel bohçalama izolasyonuna geçiş tamamlanmış olur.
bohçalama da istenilen malzemeler genelde polyester keçeli membrandır.

Yapılan uygulamada iki kat yapılması gerekir, uygulamada dikkat edilmesi gerekenler ilk kat uygulama betona yapıştırılmaz ikinci kat uygulama ise
şaşırmalı yani alttaki membrana dik olacak şekilde ve tamamı yapıştırılarak uygulanır ve membranların birleşim yerleri taşırılarak en az 10 cm birbiri üzerine bindirilir. Membranlar, yapının temel izolasyonu daha sonra perde betondaki izolasyona bağlanacağı için 1 metre kadar taşırılır.

 

Bohçalama da tercihen likitte kullanılabilir bu uygulama membranı yerinde imal etmek gibi düşünülmelidir eksiz ve yekpare olması sayesinde çok iyi sonuçlar sağlar fakat uygulaması iyi ustalık ve sabır gerektirdiğinden pek tercih edilmez bu uygulama yapılırken en az iki kat uygulanırken katlar arası donatı filesi konularak mukavemet artırılır ve temelden 20 cm taşırma yapılarak perde betonla birleşim yerleri için mesafe ayrılması gerekir.
Sağlıklı olan bohçalamalardan biriside PVC membran kaplamadır bu uygulama ise ciddi maliyetli ve hassastır diğer uygulamalarda olduğu gibi hazırlanan beton üzerine serilerek ve birbirine yapıştırılarak uygulanır en önemli hassasiyetlerden birisi bu uygulamada yapılan yapıştırma yanlışı içine istenmeyecek bir su sızıntısı uygulamanın tamamını boşa yapılmış olmasına neden olur diğer uygulamalarda hataların sonuçlarında noktasal bir sorun oluşurken bu uygulamada genel bir problem meydana gelir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bütün su izolasyonu uygulamalarında, en önemli hususlar; zeminin elverişli hale getirilmesi, yapılan uygulamanın bir yere bağlanması ve uygulamanın mutlaka ve mutlaka koruma altına alınmasıdır.

Bahsettiğimiz birkaç bohçalama tekniklerinin hepsi içinde bu durum geçerlidir. Yapılan uygulama gerek EPS köpük gerek geotekstil keçe gibi bir ürünle mutlaka muhafaza altına alınmadır. Üzerine yapılacak diğer beton yapıların, demir donatıları yapılması ve beton dökümü esnasında su yalıtımına zarar vermemesi için önemli bir gerekliliktir.

Bizim bu uygulamayı nasıl yaptığımızı öğrenmek için Temel Bohcalam Su İzolasyonu sayfamızı ziyaret edebilir, faklı bilgiler için danışmanlık hizmeti talebinde bulunabilirsiniz.

Written by admin

istinat duvarı Nedir ?

istinat duvarı Nedir? İstinat Duvarı Hesabı Nasıl Yapılır?

istinat duvarı Kuyu temel projelerinin diğer bir sitemi de istinat duvarlarıdır. İstinat duvarı kuyu temel için büyük önem arz etmekte olup, kuyu temel hakkında bilgi sunduğum sayfamızda da söylemiş bulunduk.Doğa kendisini sürekli olarak dengeleme üzerine kuruludur. Yapılacak olan her mühendislik yapısı, doğadaki bu dengenin üzerine kurulur ve servis ömrü boyunca bu dengenin korunması yolunda hizmet eder.

istinat duvarı

İstinat yapıları; bünyelerine etkiyen zemin basıncına göre çalışmakta olup; iki sınır değer üzerinden ayrılırlar. Bunlar duvarın dolgudan dışarıya doğru küçük bir miktar yer değiştirmesi durumunda, arka zeminin göçmesi anında oluşan “aktif zemin basıncı” ve duvarın dolguya doğru hareket etmesi durumunda, arka zeminin kabarması ile oluşan “pasif zemin basıncı” dır. Her iki durumunda geçerli olmadığı durum ise “sükûnettiki durum” olarak isimlendirilir. Yanal zemin basınçları (aktif, pasif) ve bunların duvar üzerindeki etkileri ile ilgili klasik çalışmalar Coulomb (1776) ve Rankine (1857) tarafından yapılmıştır. Deprem hareketlerinden kaynaklanan dinamik aktif ve pasif zemin basınçlarının hesaplanması ile ilgili ilk çalışmalar ise, Okabe (1926) ve Mononobe-Matsuo (1929) tarafından gerçekleştirilmiştir.

İstinat duvarları; yapılan bir kazının, mevcut bir şevin ve/veya yapılacak bir dolgu alanın desteklenmesinde, toprağın tutulmasında ya da farklı kotta yapıların yapılması gerektiğinde kullanılan mühendislik yapılarıdır. Bu yapıların tarihçelerine bakıldığında, kullanım amaçlarına ve malzeme özelliklerine göre gelişme göstermiş; farklı malzemeler yardımıyla basit sistemlerden komplike sistemlere kadar kendilerine uygulama alanı bulmuşlardır. Kerpiç duvar, kagir duvar, beton duvar, taş duvar, betonarme duvar, payandalı duvar, kazıklı duvarlar, zemin çivili duvarlar, öngermeli ankrajlı duvarlar ve bunun gibi klasik yöntemler ile istinat duvarları yapılabildiği gibi; teknolojinin gelişmesiyle birlikte hibrit sistemler olarak da isimlendirilen Terramesh Sistem, Yeşil Terramesh (yeşil duvar) Sistem, Toprakarme Duvar, ağırlık tipi istinat duvarı Gabion gibi esnek sistemlerle de istinat duvarı uygulamaları yapılabilmektedir. Özellikle betonarme istinat duvarları yapılmasının efektif olmadığı durumlarda; bu duvar sistemleri sıkça tercih edilmektedir.

 

 

Written by admin

Su Kuyusu Yapımı

Kuyu Temel – Su Kuyusu Yapımı

Su Kuyusu temel Delgi İşlemi
Kuyu temel Sondaj işlemi zeminin jeolojik yapısına göre çamur dolaşımıyla rotary sistem veya havalı sistemle, yine jeolojik yapıya uygun tabanca kullanılarak yapılır.
Yıkama İşlemi
Kuyunun özgül verimini arttırmak,
Pompaya ince kum gelmesini önlemek,
Kuyunun ekonomik ömrünü uzatmak,
Çakıl ve akifer içindeki tanelerin granülometrik (tane boyuna göre derecelenme ) olarak dizilimini sağlamak,
Sondaj işlemi sırasında kuyu içine düşen malzemeden kuyunun arınmasını sağlamak, Amacıyla yıkama işlemi yapılır.
Havalı rotary yöntemiyle açılan kuyularda yıkama işlemine gerek duyulmamaktadır. Kuyu açımı sırasında basınçlı hava kuyu civarını temizlemektedir.
Yıkama işlemi kuyudan temiz su gelinceye kadar devam eder.
Geliştirme
Yıkama işlemini takiben basınçlı kompresörle hava darbesi verilmek suretiyle kuyu geliştirmeye tabi tutulur.
Ayrıca, Aşırı pompaj Geri yıkama Çalkalama Pistonu
Asitle,Kireçtaşı gibi eriyebilme özelliğine sahip kayaçlarda Dinamik ve patlayıcılarla da kuyu geliştirme işlemi yapılabilir.
Kuyu Verim Deneyi
Basınçlı hava ile yapılan geliştirme işlemi sırasında kuyu verim deneyi yapılır.Verim deneyi sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda kuyuya uygun pompa tipi tespit edilir.
Borulama ve Filtreleme
Sondaj işlemi sırasında alınan kırıntılı numuneler değerlendirilir ve kuyunun hidrojeolojik özellikleri tespit edilerek bu özelliklere uygun bir şekilde kuyunun techiz projelendirilmesi yapılır.
Su alınacak metrajlar filtreli olmak kaydıyla kuyu boru ile donatılacaktır.
Formasyon değişimine göre kullanılacak boruların çapı ve özellikleri değişebilir.
Çakıllama
Kuyu cidarı ile boru arasında tremi yöntemi uygulanarak özel Çakılla çakıllama işlemi yapılır. Bu sayede ;
Filtrelerin ince malzeme ile tıkanmasını önler.
İnce malzeme akiferde tutularak kuyu içine dolması engellenir. Böylece su kalitesi korunmuş olur.
Pompa ve boruların aşınması engellenir.
Kuyunun yıkılması ve göçmesi önlenir.
Ortamın geçirgenliği dolayısıyla kuyunun efektif çapı artırılmış olur.
Muhafaza Borusu
Kuyunun rastladıyı konselide olmamış tabakanın etkisini (yıkılması ) önlemek, su sirkülasyonunu sağlamak için kullanılan ( kuyu içine indirilen ) borulardır. Muhafaza boruları hususi çelikten imal edilmiş ve iki tarafı dişli borulardır. Bu dişler ince ve diş yeri yapısı silindiriktir. Muhafaza Boruları şahmerdan darbesine gelmezler.Muhafaza Boruları genel olarak alüvyonda, kilde, şistte, konglomerada kullanılır.

1 2 3 4 5 6