Written by admin

Temel kazısı nasıl yapılır

TEMEL KAZISI ve HAFRİYAT İŞLERİ

Hafriyat yani kazı imalatlarına başlamadan önce hafriyat ruhsatı, sigorta işlemleri,  hafriyat döküm izin belgesi vs. gibi (İlgili kurumlardan, belediyelerden istenilen evraklar hazırlanarak alınır.) gerekli işlemler yapılır ve izinler alınır.

Kazıya başlamadan önce dikkat edilmesi gereken bir husus ise projenin gerçekleştirileceği alan içerisinde bulunan mevcut temiz su, pis su, telekom, doğalgaz vs. gibi hatların planlarını, ilgili kurum veya belediyelerden alarak, kazı esnasında bu hatlara zarar verilmemesi için o bölgelerde kazı yapılırken dikkat edilmesi,  gerekirse mevcut şebeke hatlarının yerlerinin özenle belirlenip işaretlenmesi ve her türlü önlemlerin alınması gerekir.

Mevcut Kanalizasyon Hattı Örneği

Gerekli görülen yerlerde, örneğin doğal gaz hattının geçtiği bir bölgede kazı yapılacaksa ilgili kuruma bilgilendirme yapılması, gereken önlemlerin alınması ve hatta olası tehlikelere karşı ilgili kurumlardan ekiplerin kazı esnasında bölgede bulunması gerekebilir.

Kazı işlerine başlanmadan önce gereken her türlü önlemler alınmalı, yakınındaki yapılara zarar vermemek için gerekli hesaplar ve yöntemler belirlenmelidir. Bu gibi teknik detaylar ile ilgili her ayrıntıyı ve her kazı yöntemini, çeşidini vs. değinemeyeceğimiz için bunlarla ilgili daha geniş, ayrıntılı kaynaklar yazımızın sonunda mevcuttur.

Temel kazısı yapılırken, temelden su çıkması durumunda veya bir yerlerden su gelmesi durumunda temel kotuna indikten sonra eğimli bir kanal açılıp, içerisine mıcır doldurup (borunun etrafına) daha sonra drenaj borusunu kanala yerleştiririz. Kısacası bir drenaj sistemi ile suyu uzaklaştırırız ancak drenaj ile ilgili yazımızda drenaj sisteminin nasıl yapılması gerektiğini daha ayrıntılı şekilde bulabilirsiniz. Bu işlem ile birlikte temele gelen suyu drenaj borularıyla tahliye etmiş oluyoruz.

Bir diğer yöntem ise kazı alanımızda su fazla ise yine mıcır ile eğimli bir kanal açıp uygun bir yere temel kotundan daha derinde olacak şekil bir kuyu yapılır. Ve böylece suyun kuyuya dolup temele gitmesini engellemiş olursunuz. Kuyudaki suyu da motor pompalar ile çekip uygun bir yere (mevcut kanalizasyon hattı gibi) tahliye etmemiz gerekir. Kuyuya dolan su temiz ise şantiyede sulama vs. işlerinde bile kullanabiliriz. Bu ve benzeri durumlar için kazıya başlamadan önce önlemlerimizi almamız gerekir.

Kazı Sırasında Patlayan Su Hattı

Kazı imalatına başlamadan önce projemizde bulunan yolları da dikkate alarak kullanabileceğimiz yolları ve güzergahları belirleyerek ilk önce yolları oluşturmamız faydamıza olacaktır. İşin durumuna ve projeye göre bu yollar belirlenip istenilen kota indirilerek bize daha rahat çalışma imkanı verir. Tabi açtığımız yollar proje aşamalarına göre değişebilir ve işin durumuna göre uygun yollar açılıp kullanılabilir.

Projeye göre kazı yapacağımız alan eğimli ise ilk önce tesviye kazısı yapılır. Bu tesviye kazısı yapılar arasındaki kot farkları dikkat alınarak kademeli bir şekilde yapılır ve buna terasman denir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *