Written by admin

Kuyu Temel Nasıl Yapılır ?

Kuyu Temel

Temel Nedir? Kuyu Temel Neden Gereklidir?

Biz kuyu temeli bitişik nizam yapılarda hafriyat gelme ihtimaline karşı uygulanan bir tür istinat duvarı olarak tanımlıyoruz.

Ama bir çok yerde kuyu temelin sözlük anlamına gelen ; Kuyu temel derin kazı öncesi çevre komşu bitişik nizamdaki parsel ve yol, toprak kaymasında doğacak can ve mal kaybını önlemek için el ve el aletleri ile Ahşap maden direkleri ile tahkimat yapılarak 25m-30m derinliklerine kadar uygulanan genelde bitişik nizam parsellerde yer kaybını önlemek için yapılan yönteme Kuyu temel denir.

Bir çok siteye ve forumlara baktığımızda kuyu temel siteleri ve kuyu temel forumları içeriklerinin neredeyse hepsini   birbirinden çekmektedir.

Kuyu temel günümüzde işçiliği zor olan ve zor şartlarda yapılan uygulamadır.

Kuyu Temel Nasıl Yapılır?

Kuyu temel uygulaması yapılırken zeminin emniyetini sağlamak için bir boş ve bir dolu sıralama halinde olmalıdır. Arada bir boşluk bırakılarak bu tekniğin uygulanması gerekir. Bu hizmeti sağlamak adına 3 ve 4 kişi yeterli olmaktadır. Bu 4 kişiden bir tanesi vinç operatörü olarak destek sağlamaktadır. Diğer kalan 3 kişi kazı işlerini gerçekleştirerek yükleme işlerini de bir arada yaparlar.  Bu 3 kişi insan gücü gerektiren işleri tamamlayarak çıkan hafriyatları bölgeden uzaklaştırmakla görevlidir. Oldukça yorucu olan bir iş bir o kadarda tehlikelidir. Bu teknikte z3 ve z4 benzeri kendini tutamayan zeminlerde 60cm belirlenmiş olan kazı koduna z1 ve z2 gibi kendini tutan zeminlerde 120cm koda kadar inilir. Bunlarla beraber projede daha önce belirtilmiş olan demir donatı bağlanır. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken konu yataydaki tevzi donatının demirin bindirme boyu hesapları göz önünde bulundurularak sağ ve sol bir şekilde açılacak kuyulara filiz bırakılması sağlanmalıdır. Bununla beraber yapı mühendislerinin yapılan imalatı değerlendirerek kademli veya kademesiz olmak üzere perdenin çırpı ipi ile şakür ağırlıkları bırakılmalıdır. Bu  yöntemin uygulanmasına destek olan ustaların tecrübelerinden yararlanılarak plywood çakılarak bu projede belirtilen hazır betonların mikser ve mobil beton pompasından yararlanılarak vibratör ile birlikte doldurulması gerekir. Kuyu temel projesi için en verimli sonuç bu şekilde ortaya koyulur. Oldukça emek isteyen bu yöntem ekonomik ve tercih edilir bir yöntemdir. Arazinin mevcut kodları kesinlikle saklanmalıdır. Mühendislerin yaptıkları hesaplamalara uyularak işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekir. Bu kurallara uyulduğu takdirde kesin sonuçlar alınır. Müşteri memnuniyetini önde tutan kişiler kesinlikle elinden gelenin en iyisin yapacaktır. Bu iş için mühendislerin işini düzgün yapması kadar işçilerinde bu işte oldukça tecrübeli olması gerekir.

Kuyu temeli tam açıklayacak olursak ;

Yapıda hafriyat alınmadan önce kuyu temel uygun görülen yer maden ocağı gibi iksalarla takviye edilip belli aralıklarla bir boş, bir dolu şeklinde açılır. asıl binanın temelinin altında kalacak şekilde mütemadi temeller oluşturulup üzerinden perde duvar çıkılır. sonra arada kalan dolu kısımların da hafriyatı alınıp, aynı şekilde kuyu temelleri oluşturulur.

KUYU TEMEL NEDEN GEREKLİDİR

Kuyu temelin En önemli avantajı arazi parselinden kaybın önüne geçilmesidir. Diğer birçok sistemde, temel kazısı yaparken çekme gereklidir; ancak Kuyu Temel Sisteminde çekmeye gerek kalmaksızın sınırdan temel kazısı yapılmaktadır.

Yapılan Kuyu Temel perdesi aynı zamanda imalatı yapılacak olan binanın taşıyıcı perdesi olarak kullanılmaktadır.

Bodrum katlarının döşeme filiz kesitleri Kuyu Temel imalatında yapılabiliyor olması avantajları arasındadır.

Komşu parselde bulunan bina-otopark-arsa vb. yapının çökme-hasar görme gibi riskini ortadan kaldırmak bir diğer avantajıdır.

Kuyu temel – Kuyu Perde – İksa Sistemi – Kuyu Temel Projesi

Kuyu temel gerçek manada hem bizlerin can güvenliğini hemde mal güvenliğini minumum dereceye indirip, bundan faydalanmamızı sağlayan bir sistemdir.

# Su izolasyonu, konusunda problem çıkarabilen bir çözümdür. Yerine maliyet ve zahmet açısından bir ileri çözüm de kazıklı temeldir.

# Dökme betonarme kazık, taşıma kapasitesi düşük olan zeminlerin bina yükünü sağlam şekilde taşıması için kullanılan malzemelerdir. Sondaj kazıkları olarak da bilinen Fore Kazıklar, yapılan sahanın durumuna, zemin yapısına, kazığın çapı ve derinliğine bağlı olarak uygulanır.

İnşaat projelerinde hafriyat çalışmalarından önce komşu parsellerin ve yolların toprak kaymasını önlemek için kuyu temel perdenin binanın ana taşıyıcı perde vazifesini görmesi için diğer iksa çalışmalarında fore kazık ve mini kazıklara gerek kalmadan m2 kaybı önlenmiş olur. Bu yüzden kuyu temel nedir sorusunun cevabı inşaat projelerinde gerekli olan, projelerde can ve mal kaybını önlemenin yanı sıra m2 kaybı yaşanmaması için uygulanan diğer iksa yöntemlerinden daha ekonomik olan bir iksa yöntemidir denebilir. Kuyu temelleri insan

gücü ile yapılan farklı makine ve araç kullanılmadan yapılan uygulamalardır.

Fore kazık uygulaması detaylandırıldığında derin temel uygulamaları, geçirimsizlik perdesi uygulamalarında, şev stabilitesi problemlerinde ve iksa uygulamalarında tercih edilen uygulamalardır.

Kuyu Temel Uygulaması Nasıl Yapılır?

Bir çok kuyu temel işleri yapan firmalar aslında kuyu temel’in nasıl yapıldığını bilmemektedir.

Kuyu temel uygulamasında genellikle , yan parsellerde, yollarda toprak kaymasını önlemek için yapılır.
Böyleliklekuyu temel ile m’2 kaybı yaşanmaması sağlanır.
Statik Mühendisler tarafından Zemin Etüd Analizi yapılır ve kolon aplikasyonları incelenip uygunluğu kontrol edilir.
Kuyu anonaları, ebatları ve sıraları numaralandırıldıktan sonra cephe uzunluğunda 7 adet kuyu oluşturulur.
Yapılacak temel kuyu ölçüleri 3mx2m, 3mx1.5m gibi ölçüler kullanılarak yapılır. İlk önce 1,3,5 ve 7 kazılır ve kuyu kazı sırasında kullanılacak olan iksa keresteleri kaset biçimine getirilerek kamalar çakılmaya başlanır. Çıkan hafriyat temizlendikten sonra kuyu temel kazımı el aletleri ile devam eder. Tamamen el gücü ile yapılan işte makine kullanılmaz. Her 120 cm derinlikte iksa keresteleri kaset haline getirilir.

Temel kuyu uygulamasında istenilen kod seviyesine ulaşıldıktan sonra inşaat statik projesindeki 08-32 kalınlığında demir donatı bağlanır ve demir işçiliği tamamlanmış olur. İki numaralı kuyu için ise tevzi demir filizler belli aralıklar bırakılarak inşaat kalıbı çakılır ve beton dökülür. Böylece birinci kuyu tamamlanmış olur. Sırasıyla aynı işlemler 3,5 ve 7. kuyular için de yapılıp beton döküldükten sonra sıra 2,4 ve 6. kuyular için uygulanır. Tevzi demir filizleri donatılara bağlanır ve betonarmenin sürekliliği ve yük aktarımı sağlanmış olur.

Kuyu temel uygulaması ile yer kaybını minimuma indirmiş olursunuz. Ayrıca kuyu temelin perdesi mevcut bina taşıyıcı perdesi olarak da kullanıldığı için fazladan bir alana ihtiyaç duyulmaz.

Kuyu Temel Nedir ?

Kuyu temel derin kazı öncesi çevre komşu bitişik nizamdaki parsel ve yol, toprak kaymasında doğacak can ve mal kaybını önlemek için el ve el aletleri ile Ahşap maden direkleri ile tahkimat yapılarak 25m-30m derinliklerine kadar uygulanan genelde bitişik nizam parsellerde yer kaybını önlemek için yapılan yönteme Kuyu temel denir.

Kuyu Temel Nasıl Yapılır ?

Kuyu temel zemin emniyet açısında bir boş, bir dolu atlamalı bir şekilde örnek 30m cephe uzunluktaki bir cephede 10 adet 3m uzunlukta aplikasyon çizilir ilk önce görevli ekip tarafından 1,3,5,7,9 yapılır sonra atlamalı 2,4,6,8,10 yapılır 3mx1,5m veya 3mx2m ölçülerinde anolar halinde en fazla dört en az 3 kişi çalışa bilir ekip gerekli olup 1 kişi inşaat vinç operatörü 3 kişi kazı ve yükleyici olarak el ve el aletleri kazma, kürek kırıcı kompresör, inşaat vinçi kazanının doldurularak yukarı çekilir el araba yardımı ile çıkan hafriyat kuyu etrafından uzaklaştırılır zemin sınıfı( Z 3 -Z 4) gibi durumuna göre kendini tutamayan zeminlerde 60cm kendini tutan zeminlerde( Z 1 – Z 2) 120cm arasında ağaç tahkimat malzemeleri ile dayamalar verilerek projede istenilen nihai kazı kotuna kadar inilir daha sonra projede belirtilen ø8-ø32 demir donatı bağlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli bir konu yataydaki tevzi donatı demirin bindirme boyu hesaplarına göre diğer sağ ve sol açılacak kuyulara filiz bırakılması yapı denetim mühendislerinin proje eşliğinde imalata bakarak onayı sonrası kademeli veya kademesiz perdenin çırpı ipi ile şakül ağırlıkları bırakılarak kalıp ustaları tarafından tek taraflı (plywood) kalıp çakılarak projede belirtilen sınıftaki hazır betonun mikser ve mobil beton pompa yardımı ile vibratör eşliğinde beton doldurulur böylece açılan kuyu başarı ile tamamlanır.

Çalışma Önce Yapılması Gerekenler

– Arazinin mevcut kotları iş veren ve taşeron tarafından not alınması.

– Şantiyede kullanılacak 380W enerji

– Lisanslı harita mühendisler tarafından köşe noktaları işaretlenmesi.

– Arazinin ±0.0 kotunun işaretlenmesi.

– Onaylı kuyu temel projenin taşerona verilmesi.

Kuyu Temel Birim Fiyatı

İşin Birim Fiyatı :1 m3 kazılacak olan toprağın fiyatı 0,00 TL/m3 tür.

Birim fiyatını Yer, Konum, Proje detayı , Zemin etüd raporlarındaki sonuçlar belirler bu bilgileri taşeron firma adayları ile paylaşmanız durumunda anlaşma yapıldığı halde her hangi bir nedenle fiyat artışı isteyen bir taşeronla karşılaşmamış olursunuz.

Kuyu Temel Hesabı
Düzeltilmiş toprak yüzeyinde el ile açılacak olan kuyularda;

en x boy x derinlik değerlerinin çarpımı sonucu toprağın m3 cinsinden ölçümü yapılacaktır. Metraj buna göre belirlenecektir.

Derinlik ölçümü yapılırken perdenin en üst noktası ile kuyu temelin en alt noktası arasındaki yükseklik farkı derinlik ölçüsü olarak kabul edilecektir.
Boş alan yüksekliği h boyuna dahildir.
Örnek arsanın ebatları 11m x 30m ise 30 m lik kenarlara yapılan kuyu temeller 1,5m x 3m lik kuyulardan oluşacağından, arka dar kenardaki kuyuların metrajı hesaplanırken [11m –(1.5m+1.5m)] x 1.5m x h değişken şeklinde yapılacaktır.
Köşe kuyular L tarafı ölçüye girmez

Kuyu Temel Maliyeti

Kuyu temel maliyeti diğer iksa sistemlerine göre çok daha ekonomik ve yer kaybı yaşanmaz toprak kaymasını önler ve projedeki taşıyıcı perde görevini yapar farklı iksa sistemlerinde fore kazık , mini kazık , uygulandığında değerli arsanızdan m2 yer kaybı olur ve tekrar perde imalatı için gerek işçilik , demir , beton maliyeti doğar.

Kuyu Temel Projesi

Kuyu temel projesi Arsa üzerinde Zemin etüd sondaj çalışmaları istenilen derinlikte karot alınır çıkan zemin numuneleri jeoloji mühendisler tarafından rapor haline getirilerek statik inşaat mühendisimiz ile çıkan sonuç ve önerileri paylaşması sonrası içsel sürtünme açısını derecelerine göre hesap değeri olarak alınarak çevre komşu parsellerin yerinde bakılarak toprak üstü yüklerini hesaplama sonucu olarak (sürsaj) kuyu temel projesi aplikasyon üzerinde çizilerek arsanın bulunduğu yerinin ilgili belediye kurumuna verilmesi sonrası onaylanması beklenir onaylanması sonrası şantiyeye teslim edilir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *