Mini Kazık Ankraj

MİNİ KAZIK ANKRAJ

Mini kazık ankraj bir istinat yapısında fore kazıklı ankrajlı bir iksa sistemine göre tek fark düşey yöndeki elemanların daha küçük çaplı mini kazıklar ile oluşurken, zemin şartları, çevre yükler, deformasyon kriterleri vb faktörlere bağlı olarak yatayda değişken sayı ve boyutlarda göğüsleme kirişleri ve öngermeli ankrajlar ile desteklenmiş bir yapıdır.

Mini kazıklar tipik olarak çapları 25 cm ila 40 cm arasında olan düşey elemanlardır. Mini kazıklar iksa sisteminin inşasına önce düşey elemanlar olarak inşa edildikten sonra, kademeler halinde kazı yapılarak projesinde öngörülen seviyelerde kiriş ve ankrajlar inşa edilir. Mini kazıkların konumlarının başlangıçta doğru yerleştirilmesi amacıyla gerektiğinde kılavuz duvarlar kullanılabilir.

Mini kazıklar farklı kapasite ve boyutta makine ve ekipmanlar kullanılarak inşa edilebilir. Ancak zemin şartlarının uygun olduğu durumlarda, ve genellikle standard ankraj delgi makinaları ile inşa edilmektedir.

Mini kazıklar;

  • delgi,
  • donatının yerleştirilmesi ve
  • beton dökülmesi

sıralaması ile inşa edilir.

Donatının yerleştirilmesi sonrasında betonlama tremi boruları kullanılarak aprega granütometresi özel bir beton ile kazığın alt ucundan yüzeye doğru yapılır.

Düşey elemanlar olan mini kazıkların inşası tamamlandıktan sonra mini kazıklar en üst seviyede bir başlık kirişi ile birbirine bağlanır. Başlık kirişi boyutları da proje gerekleri ve kullanılan mini kazık çapına göre değişken olabilir. Başlık kirişi inşası öncesinde mini kazık başları proje kotuna göre kırılarak temizlenir ve mini kazık donatısının başlık kirişi donatısı ile bağlanması amacıyla donatılar düzenlenir.

Başlık kirişinin tamamlanmasından sonra kazı kademeler halinde yapılarak öngermeli ankrajlar, ve bunların bağlanacağı göğüsleme kirişleri inşa edilerek yukarıdan aşağıya doğru iksa sistemi kazıya paralel olarak teşkil edilir.

Çevre şartlarına bağlı olarak öngermeli ankrajların uygulanamayacağı durumlarda, düşey mini kazık elemanları kazı içerisinden kademeler halinde göğüsleme kirişlerine dayanan destek boruları veya kirişleri (strut) ile de desteklenebilir.