Written by admin

Kuyu Temel Uygulaması

Kuyu Temel Uygulaması

BETONARME KESON KUYU

Daha önceki kuyu temel yazımızda anlattığımız gibi kuyu temel gelişen şehirleşme ve nüfus artışı sonucunda büyük şehirlerde arazi sıkıntısı problemini ortaya çıkartmıştır. Bunun sonucu olarak yükseklikleri artmış binalar, birden fazla bodrum kata sahip binalar, metro istasyonları, yeraltı depoları gibi yapılar inşa edilmeye başlanmıştır. Yapılacak olan derin kazılarda iksa(destekleme) ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Neden kuyu temel?

İksa türü seçiminde zemin cinsi, yer kaybı, maliyet gibi faktörler göz önüne alınarak projeye ene uygun olanı seçilir. İksa yöntemlerinde biri olan kuyu temelin uygulanmasındaki en büyü faktör yer kaybının minimum olmasıdır. Kuyu temelin perdesi mevcut bina taşıyıcı perdesi olarak kullanılabildiği için ekstra bir alana ihtiyaç yoktur. Bu sebepten dolayı kuyu temeller arazinin değerli olduğu yerlerde arazi kaybı olmadan arazi çevresindeki yapıları ve arazileri korumak için uygulanır.

Kuyu temel nerelerde uygulanır?

Kuyu temeller insan gücü ile kazı yapılan ve tek tarafı betonarme perde olarak kullanılan derin kazılarda destekleme yapılarıdır. Yeraltı suyunun aşırı olmadığı sert zeminlerde uygulanırlar. Zemin özelliklerine bağlı olarak 20-30m derinliğe kadar uygulanabilirler.
Adsız

Kuyu temeller nasıl uygulanır?

Kuyu temellerde temel üzerine yapılacak perdesi tasarımı kuyu derinliği, zemin cinsi, temel boyutu ve arkasında bulunan dinamik ve sabit yükler göz önüne alınarak yapılır. Genellikle açılan kuyu ebatları 3mx2,5m, 3mx2m, 3mx1,75m ve 3mx1,5m olarak planlanır

Written by admin

Su Kuyusu Yapımı

Kuyu Temel – Su Kuyusu Yapımı

Su Kuyusu temel Delgi İşlemi
Kuyu temel Sondaj işlemi zeminin jeolojik yapısına göre çamur dolaşımıyla rotary sistem veya havalı sistemle, yine jeolojik yapıya uygun tabanca kullanılarak yapılır.
Yıkama İşlemi
Kuyunun özgül verimini arttırmak,
Pompaya ince kum gelmesini önlemek,
Kuyunun ekonomik ömrünü uzatmak,
Çakıl ve akifer içindeki tanelerin granülometrik (tane boyuna göre derecelenme ) olarak dizilimini sağlamak,
Sondaj işlemi sırasında kuyu içine düşen malzemeden kuyunun arınmasını sağlamak, Amacıyla yıkama işlemi yapılır.
Havalı rotary yöntemiyle açılan kuyularda yıkama işlemine gerek duyulmamaktadır. Kuyu açımı sırasında basınçlı hava kuyu civarını temizlemektedir.
Yıkama işlemi kuyudan temiz su gelinceye kadar devam eder.
Geliştirme
Yıkama işlemini takiben basınçlı kompresörle hava darbesi verilmek suretiyle kuyu geliştirmeye tabi tutulur.
Ayrıca, Aşırı pompaj Geri yıkama Çalkalama Pistonu
Asitle,Kireçtaşı gibi eriyebilme özelliğine sahip kayaçlarda Dinamik ve patlayıcılarla da kuyu geliştirme işlemi yapılabilir.
Kuyu Verim Deneyi
Basınçlı hava ile yapılan geliştirme işlemi sırasında kuyu verim deneyi yapılır.Verim deneyi sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda kuyuya uygun pompa tipi tespit edilir.
Borulama ve Filtreleme
Sondaj işlemi sırasında alınan kırıntılı numuneler değerlendirilir ve kuyunun hidrojeolojik özellikleri tespit edilerek bu özelliklere uygun bir şekilde kuyunun techiz projelendirilmesi yapılır.
Su alınacak metrajlar filtreli olmak kaydıyla kuyu boru ile donatılacaktır.
Formasyon değişimine göre kullanılacak boruların çapı ve özellikleri değişebilir.
Çakıllama
Kuyu cidarı ile boru arasında tremi yöntemi uygulanarak özel Çakılla çakıllama işlemi yapılır. Bu sayede ;
Filtrelerin ince malzeme ile tıkanmasını önler.
İnce malzeme akiferde tutularak kuyu içine dolması engellenir. Böylece su kalitesi korunmuş olur.
Pompa ve boruların aşınması engellenir.
Kuyunun yıkılması ve göçmesi önlenir.
Ortamın geçirgenliği dolayısıyla kuyunun efektif çapı artırılmış olur.
Muhafaza Borusu
Kuyunun rastladıyı konselide olmamış tabakanın etkisini (yıkılması ) önlemek, su sirkülasyonunu sağlamak için kullanılan ( kuyu içine indirilen ) borulardır. Muhafaza boruları hususi çelikten imal edilmiş ve iki tarafı dişli borulardır. Bu dişler ince ve diş yeri yapısı silindiriktir. Muhafaza Boruları şahmerdan darbesine gelmezler.Muhafaza Boruları genel olarak alüvyonda, kilde, şistte, konglomerada kullanılır.

Written by admin

Kuyu temel su izolasyonu

Kuyu temel su izolasyonu

Kuyu temel su izolasyonu açısından en dertli temel ve perde tipleridir. Kuyu temel, tek taraflı kalıpların kullanıldığı, iksa kazık sistemi yerine yapılan bir sistemdir. Bu sistemde sanki bir kuyu açar gibi, kazdıkça perde betonları atılır ve en son bodrum kata varıldığında kuyu temel pabuçlarına binecek olan radye temel teşkil edilir. Bir bakıma tersten yapılan bir işlemdir bu, önce perde sonra temel oluşturulur.

Bu işlemler sırasında en dertli kısım, kuyu temel betonarme perdelerinin kalıplarının teşkilidir. Tek taraflı kalıp oluşturulur ve bu kalıbın beton atıldığında açılmaması için, bildiğimiz ağaç tomruklar kütükler toprak içine çakılır ve kalıplar tutturulur. Hatta statik açıdan gerekiyorsa çektirme yapılacak ankrajlar da sisteme dahil edilir. Sonuçta perde kalıpları açıldığında karşımıza her tarafından ağaç kütük başları çıkan bol soğuk derzler ihtiva eden bir perde betonarme duvar çıkar.

Su izolasyonu açısından, betonarme içerisinde su köprüleri diye tabir ettiğimiz tüm olumsuzluklar bu betonarme içinde vardır. Öncelikle parça parça dökülen perde betonları olduğu için ciddi oranda soğuk derz, iş derzi mevcuttur. Tek taraflı kalıp oluşturulduğu için su izolasyonunun içten yapılması kaçınılmazdır. Dıştan bir izolasyon uygulama açısından imkansızdır. Perde betonların içinde bol miktarda segregasyon oluşur. Ahşap takoz, tomruk ve kütükler tamamen temizlenmesi ve önlerinde birer beton tampon bölge oluşturulması gereken su köprüleridir. Bütün saydığım bu olumsuzlukların önce giderilmesi sonra negatif kristalize su izolasyonu yapılması gerekir.

Bir başka önemli unsur da, kuyu temel sömellerinin üzerine temelin oturtulmasındadır. Farklı zamanlarda dökülmüş betonlar arasında soğuk derz oluşacağı için, atılacak olan radye temelin sömellere çok iyi filizlenmiş olması gerekir, gerekirse suyla kendinden şişen fitiller kullanılmalıdır.

Kuyu temel sistemlerinde, müteahhitlerin düştüğü en büyük yanılgı, kalın bir sıva veya mantolama ile veya tuğla duvar örümü ile perdelerden gelecek suyu keseceklerine inanmalarıdır. Bu hayal görmekten başka bir şey değildir. Kuyu temel perdeleri doğru şekilde onarılmalı, tek tek su köprüleri doldurulmalı ve daha sonra betonarme perdeler içinde suya doğru ilerleyip tüm kılcal çatlaklarda kristal üretebilecek doğru bir kristalize su izolasyon malzemesi ile yalıtılmalıdır.

İçte drenaj sistemini kurmaya çalışanlara daha da şaşmak gerekiyor esasında. Suyu komple betonarme duvar içinde kabul eden bu kişiler, suyun içeriye sızıp akmasından sonra, kenarda açtıkları kanallarda bu suyu toplayıp köşede bir yerde açtıkları kuyulara yönlendirmektedirler. Şamandıra sistemli bir dalgıç pompa ile bu kuyuyu zaman zaman boşaltarak sorunu çözmeye çalışmaktadırlar. Esasında bu kendini kandırmaktan başka bir şey değildir. Çünkü birincisi siz suyu betonarme içinde kabul ediyorsunuz ve demirin korozyona uğramasına betonun çürümesine neden oluyorsunuz, ikincisi içeride sürekli bir nemli ortam oluşturuyorsunuz, üçüncüsü kanalların önüne tuğla duvarı örerek görüntüyü kurtarmaya çalışırken bodrum katınızdan alan kaybediyorsunuz, dördüncüsü ise sürekli çalışan bir kuyu pompa sistemi kurarak operasyonel masraflarınızı arttırıyorsunuz. Çözüm esasında basit, hem suyu beton içinde kabul etmeyin, hem kanal açmayın, hem drenajla kuyuyla pompayla uğraşmayın, hem de alan kaybetmeyin. Kristalize su izolasyon malzemesi ile betonarmeniz içinde kristal üretin, betonarmenizin içini kurutun.